oMain.isReviewPage = 0; oMain.area = 74;
ЗАЯВОК НА ИГРЫ:
СЕЙЧАС ИГРАЮТ:
Получи 100000 FUN
за регистрацию

Преферанс - правила на играПреферанс е карточна игра, която служи за трениране на ума, приятно време и комуникация с интересни хора.

Преферанс възниква в началото на XIX век и се състои от основните елементи на различни старинни игри, популярни в Европа.

Неговото име Преферанс получава от френската дума preference, "предпочитание". Това е принципът, използван в аукционната търговия, който е бил използван в Преферанс за търговия на първия етап на играта, за да се определи кому ще падне такъв желан прикуп и правото да нареже играта.

Преферанс се играе от трима или четирима души. При игра на трима се раздават карти по кръг и всички играчи участват в играта. При игра на четирима, единият партньор, раздаващ картите, не участва в играта. Той седи на прикупа. Може да се играе и на двама - "с Болванчиком", като картите на третия играч се слагат на масата, а ходът за него прави вистующият играч.

Колода карти за игра в Преферанс и раздаване

Колодата за игра в Преферанс се състои от 32 карти — по осем карти от всеки от четирите бои. По ред на участието в търговията за правото да нареди играта, това са следните бои:

  • пики
  • трефи
  • бубни
  • червени карти (най-стария бои)

Порядъкът на боите има значение при търговията и нареждането на играта (контракта).

Картите във всяка от тези бои се подреждат по ред на старшинство:

Туз, крал, дама, вале, десетка, деветка, осмица, седмица.

Един от боите може да се определи като козир. В този случай всяка карта от козирената боя става по-висока от всяка карта от всяка друга, не-козирена боя. Възможна е игра и без козир, като в този случай най-висок е картата на боя, с която е направен изходът.

Картите не се оценяват по точки, важно е само колко взетки е взел играчът.

Раздаването става по две карти до десет карти, а оставащите две отиват на прикупа, но не първата и не последната. За правото да вземе прикупа се води жестока борба между играчите.

Взетка. Как се слагат картите на масата

В основата на Преферанса е принципът на взетка. Взетка е съвкупност от картите, поставени на масата от всеки от партньорите за един кръг на играта.

Всяка взетка се състои от три карти, по една от всеки от играчите. Изключение правят распасите, при които първата карта се поставя от прикупа.

При всички видове преферанс целта на партньорите е да вземат колкото се може повече взетки или, обратно, съвсем да не вземат взетки.

Първото изиграване е на играча, седящ наляво от раздаващия, а след това - на играча, който е взел последната взетка. Играе се с една карта.

Старшата карта, която не е била побита от другите карти, взема взетката. Играчът взема взетката себе си и я слага до себе си, водейки сметка за техния брой.

Всяка поставена карта от всеки играч трябва да бъде от същия бои. Ако карта от този бои не е налична, играчът е задължен да побие с козир. Но, ако няма и козир, може да постави всяка карта.

Видове и ценности игр

Всички възможни игри за разиграване се делят на три вида:

  • Игри на вземания — играчът определя желаното от него количество вземания (но не по-малко от шест), което се задължава да вземе при наредената от него коза или при игра без коза;
  • Мизер — играчът се задължава да не вземе нито едно вземане, а противниците му се опитват да му помогнат;
  • Распасовка — всички играчи се стремят да не вземат вземания или да вземат колкото е възможно по-малко.

Ценностите на наредените игри се разпределят по следния начин:

Контракт Играчът се задължава да вземе вземания Цена на контракта
6 пики (трефи-бубни-червени-б/к) 6 2
7 пики (трефи-бубни-червени-б/к) 7 4
8 пики (трефи-бубни-червени-б/к) 8 6
Мизер 0 10
9 пики (трефи-бубни-червени-б/к) 9 8
10 пики (трефи-бубни-червени-б/к) 10 10

Играчът, получил карти и оценил своите възможности, се стреми да нареди максимален контракт и да набере възможно най-много точки в пулата.

Правила на аукционната търговия в Преферанс

Първата дума в търговията принадлежи на играча, седящ наляво от раздаващия – това е първата ръка. След това правото да направи заявка преминава по часовниковата стрелка на следващия играч. Всяка стъпка позволява да се направи само една заявка за игра или да се каже Пас.

Играчът определя Контракт, като взема предвид броя на вземанията, които може да вземе, ако вземе прикупа и определи коза или игра без коза.

Търговията може да започне с назначаване на шест вземания. Това означава, че първата дума, която играчът може да каже, е "шест пики". Следващият партньор може да участва в търговията за прикупа, като каже "шест треф", или да се откаже.

Играчът, победил в търговията и взел след това прикуп (ако и двамата му съперника се отказаха), може да назначи само контракта, до който е стигнал по време на търговията, или какъвто и да е друг, който е по-висок по ранг.

Изключение е контрактът мизер, който може да се поръча само веднага. Това правило се нарича "кабален мизер". Мизер не може да бъде поръчан от играч, който вече е участвал в търговията. Играчът може да обяви желание за игра на мизер само с първата си дума. След това, той губи правото да поръча Мизер в по-нататъшната търговия.

По време на търговията, съперниците последователно определят мастта на играта и броя на вземанията. Въпреки това, по време на търговията, не е необходимо да се увеличава ставката, а може да се каже "тук". Ако играчът открива търговията с обявата "шест пики", вторият играч казва "шест треф" и следващият се отказва, първият играч вече има право да каже "трефове тук", повтаряйки ставката, а не да каже "бубни".

Играчът, който не желае да участва в търговията, казва "пас" и губи правото си да поръча контракт и да участва в по-нататъшната търговия за прикупа.

Поръчката, направена по време на търговията, не може да бъде отменена. Играчът, направил такава поръчка, след което съперниците му се отказват, е задължен да вземе прикупа и да поръча контракт, който не е по-нисък от заявения по време на търговията.

Когато всички играчи се отказват, играта се разиграва като распаси - игра, в която всички участници се опитват да не вземат вземания.

Играчът, който направи най-високата поръчка, се нарича "разиграл". Той открива прикупа за всички да видят, взема го себе си и изхвърля двата ненужни карт, без да ги показва на никого. След това се поръчва контракт.

След като играчът направи поръчка и вземе прикупа, той е задължен да поръча игра, дори и ако не вижда възможност да изпълни задължението си.

Играта може да се поръча не по-ниска от тази, която е била заявена по време на търговията за прикупа.

Разигралният може да поръча контракт не по-нисък от този, който е заявил по време на търговията.

Играчът получава право да се откаже "без три", като получава за нагоре три вземания без вистове в тази игра, до която е стигнал по време на търговията.

Всички игри на вземания се разиграват само ако са вистовани. В противен случай играта се записва като играна без разиграване. Изключение от това правило е десятерната игра. Съществува договореност, по която десятерната игра се проверява. Десятерната игра може да бъде вистована. Необходимият параметър за тази договореност се избира при създаването на играта.

Мизер

Това е контракт, в който играчът, който го поръчва, се задължава да не вземе нито едно вземане.

Мизерът се играе по следния начин: играчът, който обявява мизер (ако неговата поръчка не е пребита от деветерната или десятерната игра), открива двете карти на прикупа за всички да видят. След това се изхвърлят двата ненужни карти, а сърцето не се показва на никого. Ако редът е на разигралният, той прави изход, преди съперниците да открият карти. Ако редът е на съперниците, те откриват карти преди своя първи ход.

Няма коза в Мизерът. Старшеството на картите остава, а на ход е задължително да се постави маст.

Вистовците в мизер имат право да запишат разклада. Записът на картите се допуска само за играта мизер.

В Преферанса съществува договорно правило за търговията с Мизер: Мизерът се пребива от деветерната игра, деветерната игра – от Мизер без прикуп, която се пребива от деветерната игра без прикуп или десятерната игра. Тази конвенция може да се промени при заявката за игра.

Правила на разиграване на распаси

Ако всички три играча кажат "пас", се играят распаси. Това е игра, в която всички играчи се опитват да не вземат вземания.

Козири в распасите не съществуват. Задължително е да се слагат картите в мастта на хода. При липса на масти може да се изхвърли всяка карта.

В Преферансе Сочи и Ленинград за всяко вземане, взето на распасите, играчът записва определен брой точки в гората. Играчът, който не е взел нито едно вземане, записва стойността на едно вземане в пулата. Изход от распасите е възможен чрез поръчване на 6-та, 7-ма или 8-ма игра. Това се определя чрез предварително споразумение. Съответният параметър може да бъде избран в настройките при създаването на играта.

В Преферансе Ростов играчът, взел по-малко вземания на распасите, записва 5 виста на своите партньори за всяко взето от тях вземане. Играчът, който не е взел нито едно вземане, записва едно точка в пулата. Ако минималният брой вземания са взети от двама играчи, те записват вистове на третия играч наполовина.

Ако распасите се случат няколко пъти едно след друго, то, чрез предварително споразумение между играчите, цената за едно вземане може да се увеличава от распасване на распасване. Такова увеличение на стойността на вземането на распасите е предмет на предварително споразумение.

Преброяване на вистове

След поръчването на контракта, играчите, които са се отказали, трябва да кажат дали са готови да вземат задължителното за тази игра количество вземания. Ако играчът се задължи да вземе такива вземания, той казва "вист", а ако не се задължи, казва "пас". Играчът, който казва "вист", се нарича "вистуващ".

За взетите вземания "вистуващият" записва договорения брой точки в раздела "вистове".

При недостиг на вземания за разиграния, вистуващият записва допълнително "увещание" (наказание) за всяко недостигнато от разиграния вземане. Обикновено увещания записват всички играчи.

При недостиг на вземания от вистуващия, той записва вистове за фактически взетите вземания, а за недостигащите си в гората.

Броят вземания за вистуващите:

Контракт Вистуващите трябва да вземат вземания
6 пики (трефове-бубнове-черви-б/к) 4
7 пики (трефове-бубнове-черви-б/к) 2
8 пики (трефове-бубнове-черви-б/к) 1
Мизер Няма задължения
9 пики (трефове-бубнове-черви-б/к) 1
10 пики (трефове-бубнове-черви-б/к) 1

Ако са завистовали и двамата противника, те заедно трябва да вземат задължителното за тази игра количество вземания.

Съществува договорно правило: "Сталинград" - задължение на двете страни да вземат вистове при поръчване на контракт "шесть пики". Такава настройка може да се избере при създаването на играта.

При осмината, девятата и десетата игра отговорността за недостигането лежи на втория "вистуващ".

Вистът може да бъде отговорен, когато за подсад на виста в гората се записва пълната стойност на играта.

Полуотговорен - за подсад на виста в гората се записва половината стойност на играта. Изборът на отговорността на вистовете е договорен параметър, който може да се променя при създаването на заявката за игра.

Вистът може да бъде жлобски и джентълменски. При жлобски вист в случай на "ремиз" вистовете се записват само от вистуващия, а пасиращият записва само за ремиза. При двамата вистуващи всеки записва за себе си - и вистовете, и ремизите.

При джентълменски вист: в случай на "ремиз" вистовете на "разиграния" се записват наполовина. Ако единият е казал "пас", вторият партньор може да си отиде за половин вист. А пасиращият има право да върне вист. Отиващият за половин вист при ремиз на разиграния не записва вистове. Жлобският и джентълменският вист са предмет на предварително споразумение, което може да се промени в момента на създаване на играта.

Завършване на играта

Партията завършва при изпълнение на определени условия, които се избират от играчите преди началото. Установява се определено количество точки в пулата и всеки от участниците ги е натрупал. Освен това играта може да приключи ако:

  • Играта е по време и времето на партията изтече;
  • Един от участниците се откаже да играе и се предаде.

В този случай играта се спира, и се прави преброяване на резултатите от розигранията на всички играчи. Пресметнатото количество вистове се умножава по размера на залога. Залогът - цената на вист, може да бъде предварително избран в настройките на параметрите при създаване на заявката за игра.